Hlavní menu
  Seznam rubrik
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Přihlášení
Uživatel

Heslo

Kroužek Robotiky
Pravidla kategorie Stopař

(Volně přeloženo podle pravidel viz odkaz  ISTROBOT 2010 - Stopár) stopar_300

Soutěžní úkol
Postavit autonomního mobilního robota, který projde po určené dráze a v časovém limitu do
cíle. Směr a trasa je daná tmavým pruhem, na dráze jsou umístěné různé překážky.Dráha
Podklad dráhy bude světlý (bílý) s tmavou (černou) vodicí čarou šířky 15+/-1 mm. Celková
délka dráhy nepřesáhne 20 m. Materiál dráhy je dřevotříska .
Nejmenší poloměr oblouku na trati bude 5 cm. Celkové převýšení nepřesáhne 3 cm,
maximální stoupání a klesání je 5%. Na dráze, podobně jako v reálném světě, se můžou
vyskytovat náhodné překážky (přerušená vodicí čára, překážka na vodicí čáře, změna
osvětlení čáry nebo jiné).
Úkol robota není hledat správnou cestu, ale výhradně sledovat namalovanou čáru. Dráha se po
dobu  soutěže nemění, takže robot se může učit a např. rovné úseky při další jízdě procházet
rychleji.
Robot vystartuje z tzv. startovacího pole, které se nachází 30 cm před pomyslnou startovní
čárou, která je realizovaná infračerveným paprskem časomíry. Po přerušení světelného
paprsku (10 mm nad povrchem dráhy) libovolnou částí robota se začne měřit čas. Dráha bude
uzavřená (okruh) a v prostoru startovního pole (a teda i cíle) bude přes  černou čáru nalepený
kolmý pásek dlouhý cca 10 cm, který bude znamenat začátek a konec dráhy. Soutěžící,
kterým by pásek vadil, můžu robota na dráhu postavit až za ním. Tak můžu roboty lépe využít
znalosti získané z předešlých kol.
Časomíra se zastaví po přerušení podobného paprsku na konci dráhy.
Soutěžní dráha nemá mantinely. Okolo čáry bude na každé straně bezpečný pás široký 15 cm,
ale přesto se doporučuje ve vlastním zájmu robota vybavit bezpečnostním zařízením proti
pádu ze stolu. Organizátor nezaručuje, že okolo dráhy bude volný prostor. Proto musí
soutěžící důkladně vyhodnocovat odezvy ze senzorů, hlavně při okrajích dráhy.


Překážky
*    L1 - Na dráze se může vyskytnout  i tunel s minimálním průřezem 20x20 cm.  
Příklad...
*    L1 - Na dráhu může svítit reflektor.  
Příklad...
*    L1 - Černá vodicí čára může být na libovolném místě přerušená v délce max. 7 cm  
Příklad...
*    L1 - Dráha může být na nějakém místě rozdvojená, přičemž délka obou úseků nemusí být
stejná.  
Příklad...
*    L2 - Na dráze se na libovolném místě může objevit překážka typu cihla. Po objetí této
překážky se robot musí vrátit na dráhu nejdále 30 cm za překážkou.  
Příklad...
*    L2 - od r. 2010: Na dráze se dále může vyskytnout můstek s max. výškou 10 cm  
Příklad...
*    neplatí pro rok 2014 - od r. 2010: Na dráze se můžou vyskytnout dveře, které musí robot definovaným
úkonem otevřít aby mohl v jízdě pokračovat.
Příklad...

  • 2014 - L3: Na dráze se může vyskytnout nová překážka typu záclona, kterou musí robot projet, anebo ji aspoň objet aby mohl pokračovat v jízdě.
    Příklad...

  • 2014 - L3: Na konci dráhy může být vratná smyčka, která robota vrátí na dráhu v opačném směru.
    Příklad...


Činnost robota
Po umístnění robota do startovního pole a jeho zapnutí nesmí soutěžící do jeho činnosti
žádným  způsobem zasahovat. Robot musí být řízen výlučně vestavěnými elektronickými
obvody.
Po překročení startovní čáry robot nesmí opustit dráhu vyznačenou tmavou čárou s vyjímkou
obcházení překážky. Při pohybu nesmí zanechávat žádné stopy a značky. Na dráze nesmí
zůstat ani žádná jeho součást robota.
Při poškození soutěžní dráhy je robot diskvalifikovaný.


Rozměry a velikost robota

Šířka a výška robota nesmí přesáhnout  20 cm. Délka není omezená. Uvědomte si i další
omezení dané tunelem a poloměry oblouků na dráze.
Minimální rozměry nejsou omezené. Hmotnost není omezená.


Pořadí účastníků a průběh soutěže
Pořadí soutěžících bude stanovené těsně před soutěží. Účastníci musí absolvovat předepsanou
dráhu ve stanoveném pořadí. Každý soutěžící robot může projet dráhu třikrát ve vylosovaném
pořadí. Čas mezi pokusy může účastník využít na libovolné opravy a úpravy. Pokud se však
nedostaví do 1 minuty po výzvě na start, ztrácí právo absolvovat pokus. V případe, že se
přihlásí moc soutěžících, porota může snížit počet povolených pokusů, případně vyhlásit
kvalifikační kolo.


Časové limity
Na projetí dráhy je stanovený časový limit 3 minuty. Po třech minutách se měření času zastaví
a pokus se zruší. Ale kvůli tomuto handicapu robot není  diskvalifikovaný. Zastavení měření
času nemá žádný  vliv na ostatní pokusy.


Hodnocení a ceny
Každý přihlášený robot, který projde stanovenou dráhu, dostane diplom. Vítězem se stane
robot s nejnižším dosáhnutým časem ze všech pokusů. Mimo to  může porota udělit cenu za
nejlepší konstrukci a nejhezčí  konstrukci.


| Autor: Tonda Seiner | Vydáno dne 29. 08. 2010 | 10725 přečtení |
| Počet komentářů: 107 | Přidat komentář |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server